This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

OBSŁUGA PROGRAMU

Obsługa programu związana z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości nie zmie­niła się od wersji 4.0, więc nie będę powtarzał tego, co napisałem kilka stron wcześniej. Podobnie wygląda też przeglądanie grup dyskusyjnych. Program Netscape posiada bardzo wygodne

WYBRANY MODUŁ

Przycisk Start Communikator uruchamia wybrany modół programu a przycisk Menage Profiles otwiera okno po­zwalające na dodanie, usunięcie lub zmianę nazwy wybranego profilu. Jeżeli masz zainstalowany program od początku, nie pojawia się okno Profile Manager, ponieważ

W WIĘKSZOŚCI GRUP

W większości grup dyskusja jest na tyle intensywna, że kiedy nie czytasz listów codziennie, później trudno jest przejrzeć je wszystkie. Aby ułatwić sobie życie, najle­piej jest ustawić opcję, aby wyświetlane były tylko nowe listy. Wybierz

NAZWY GRUP

Grupy, któ­rych nazwa zaczyna się od pl są w języku polskim, pozostałe najczęściej w angielskim. Można pewnie znaleźć grupy w innych językach, trzeba jednak znać adresy odpowied­nich serwerów. Aby zapisać się do grupy, kliknij kropkę

SUBSKRYPCJA GRUP

Przy pierwszym uruchomieniu programu musisz trochę poczekać, aż załadują się nagłówki grup. Może to potrwać nawet kilkanaście minut, a przez wolny modem jesz­cze dłużej. Musisz jednak czekać cierpliwie, zwłaszcza, że oprócz informacji, że trwa ładowanie

UŻYWANIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ

Jest to prosty program ułatwiający życie. Pozwala na zapamiętanie dowolnej ilo­ści adresów e-mail wraz z wieloma danymi o osobach. Pozwala nie tylko na wysyłanie poczty elektronicznej, ale i telefonowanie, faksowanie czy wideo konferencje (no, może

TWORZENIE NOWYCH WIADOMOŚCI

W linii ze znaczkiem To: wpisz adres osoby, do której chcesz wysłać list. Mo­żesz skorzystać z książki adresowej (ikona Address), za chwilę powiem jak wpisywać do niej adresy. List możesz wysłać jednocześnie do kilku osób, wpisując

TREŚĆ LISTU

Dalej przepisana jest treść listu, którą otrzymałeś – zazna­czone to jest ciągłą niebieską linią z lewej strony tekstu. Możesz wstawiać swój tekst pomiędzy linie otrzymanego listu, aby adresat wiedział, na jakie fragmenty listu odpo­wiadasz. Po napisaniu

FOLDER Z LISTAMI

  Każdy program pocztowy posiada kilka katalogów (folderów) przechowujących listy. Po uruchomieniu program pokazuje zawartość foldera Inbox, czyli poczty otrzy­manej. Pozostałe foldery można zobaczyć wciskając strzałkę po prawej strony nazwy folderu. Folder Unsent Messages zawiera listy napisane,

W INTERNECIE

W intemecie obowiązuje standard ISO 8859-2. Aby go ustawić w przeglądarce, kliknij w górnym menu View -> Encoding i ten właśnie standard. Następnie jeszcze raz wejdź do tego menu i kliknij Set Default Encoding. Spowoduje

MIEJSCE ZAPISANIA PLIKU

Strony WWW są to pliki tekstowe z rozszerzeniem html lub htm, udostępniane dla każdego, kto połączy się z danym serwerem. Na stronach tych znajdują się rysunki i  inne elementy graficzne. Każdy element strony, jak również całą

NA STRONACH WWW

Na stronach WWW nie ma różnicy, czy dane odwołanie wskazuje na plik do ściągnięcia, czy na plik kolejnej strony. Przeglądarka stara się odróżnić te pliki po roz­szerzeniach, czasami jednak próbuje otworzyć plik, którego nie da