MIEJSCE ZAPISANIA PLIKU

Strony WWW są to pliki tekstowe z rozszerzeniem html lub htm, udostępniane dla każdego, kto połączy się z danym serwerem. Na stronach tych znajdują się rysunki i  inne elementy graficzne. Każdy element strony, jak również całą stronę, można zapi­sać w postaci pliku na dysku lokalnym. Aby zapisać stronę kliknij menu plik i wybierz save as. Stronę www można zapisać w formacie HTML lub w formacie tekstowym. Aby zapisać rysunek, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz save image as. Pojawi się okno takie samo, jak przy ściąganiu plików. Wskaż miejsce zapisania pliku wciśnij OK.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!