WYBRANY MODUŁ

Przycisk Start Communikator uruchamia wybrany modół programu a przycisk Menage Profiles otwiera okno po­zwalające na dodanie, usunięcie lub zmianę nazwy wybranego profilu. Jeżeli masz zainstalowany program od początku, nie pojawia się okno Profile Manager, ponieważ od razu uruchamia się Netscape z domyślnym profilem. Jeżeli chcesz wtedy dodać profil, uruchom z menu Start -> Programy Netscape Communicator —>Utilities -» user Profile Manager – pojawi się okienko programu do zarządzania profilami. Przycisk New uruchomi kreatora profilu użytkownika, pozwalającego na skonfiguro­wanie profilu. Układ i kolejne pocje tego kreatora są identyczne, jak w poprzednio opisywanych wersjach Communicatora, więc odsyłam kilka stron wcześniej.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!