W WIĘKSZOŚCI GRUP

W większości grup dyskusja jest na tyle intensywna, że kiedy nie czytasz listów codziennie, później trudno jest przejrzeć je wszystkie. Aby ułatwić sobie życie, najle­piej jest ustawić opcję, aby wyświetlane były tylko nowe listy. Wybierz z menu View Messages ->New. Spowoduje to, że za każdym razem, kiedy rozpoczniesz czytanie grupy, będą pojawiać się tylko listy nie otwierane przez Ciebie do tej pory.Listy będące odpowiedziami na inne dowiązane są do nich, a ich nagłówki cof­nięte od lewego marginesu. Pozwala to rozpoznać, który list jest odpowiedzią na który. Jeżeli chcesz wysłać list do grupy, np. zadać jakieś pytanie związane z tematem grupy, naciśnij przycisk New Msg (na pasku narzędzi).

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!