REAL AUDIO

Większość pozostałych opcji programu pocztowego i news pozostała bez zmian w porównaniu z wersją 4.0 – wszystko, co napisałem w poprzednim rozdziale, pozo­staje więc aktualne, aż do pojawienia się wersji 5.0. Real Audio jest usługą pozwalającą na słuchanie dźwięku w czasie rzeczywi­stym za pośrednictwem sieci. Dźwięk jest dla komputerów sprawą dość prostą, opra­cowano wiele metod skutecznej kompresji i dekompresji dźwięku, dzięki czemu prze­syłanie dźwięku przez internet nie wymaga dużej przepustowości łączy. Nic dziwnego, że wiele stacji radiowich nadaje swoje programy w sieci. Po co słuchać radia przez internet, skoro można normalnie? Można normalnie, ale przez internet można słuchać wielu stacji, których nie złapiesz na swoim radiu.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!