TREŚĆ LISTU

Dalej przepisana jest treść listu, którą otrzymałeś – zazna­czone to jest ciągłą niebieską linią z lewej strony tekstu. Możesz wstawiać swój tekst pomiędzy linie otrzymanego listu, aby adresat wiedział, na jakie fragmenty listu odpo­wiadasz. Po napisaniu listu wciśnij ikonę Send. List zostanie wysłany, chyba, że pracu­jesz w trybie ofline, list zostanie wysłany wówczas, kiedy się połączysz.  Aby wysłać list do innego użytkownika intemetu, musisz znać jago adres e-mail. W Programie Netscape Messenger naciśnij ikonę New Msg. Jest to edytor nowych wiadomości. Pojawi się okno.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!