OPCJA FILE BOOKMARK

Opcja File bookmark pozwala na dodanie zakładki do bieżącej strony w dowolnej grupie zakładek. Edit Bookmarks pozwala na edycję zdefiniowanych zakładek, czyli kasowanie nieużywanych, przenoszenie i kopiowanie zakładek do odpowiednich grup, dodawanie nowych.  Okno programu Edit bookmarks podobne jest do Explorera Windows.W głównym oknie programu widoczne są zdefiniowane zakładki. Program pozwala na daleko idące zmiany w układzie zakładek i ich grup, jest to bardzo przydatne, jeżeli chcesz uporządkować odwołania do najczęściej odwiedzanych stron WWW. Przeno­szenie, kopiowanie i kasowanie zakładek wykonuje się identycznie, jak te same opera­cja na plikach w Windows, a wynik tych operacji zapisany jest w pliku HTML.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!