NA KAŻDYM Z SERWERÓW

W tym oknie wpisz adres serwera grup dyskusyjnych news. Najbardziej popu­larne w Polsce serwery to: news.cyf-kr.edu.pl news.tpsa.pl oraz wiele innych, których adresy możesz zdobyć w odpowiednich grupach dyskusyj­nych, na stronach WWW, w prasie komputerowej. Na każdym z tych serwerów jest od kilku do kilkuset grup, gdzie dyskusja odbywa się po polsku lub po angielsku. Możesz jednocześnie czytać grupy z kilku serwerów, ale w tym oknie możesz wpisać tylko jeden. Teraz możesz kliknąć Zakończ. Ustawienia Twojego profilu zostaną zapamięta­ne. Jeżeli nie zdefiniujesz więcej profili, to Netscape będzie się bez pytania uruchamiał według tego profilu.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!