MOŻNA DOŁĄCZYĆ

Można dołączyć zakładkę do strony WWW (przycisk Atach Location) lub plik z dysku lokalnego (przycisk Atach File) – po naciśnięciu tego przycisku można wska­zać odpowiedni plik. Jeżeli już wybierzesz wszystkie elementy, które mają być dołą­czone, kliknij przycisk OK. Powrócisz do okna edycji listu, kliknij Send, aby go wy­słać. Odpowiadanie na list jest bardzo podobne do pisania nowego. Różnica polega na tym, że w nagłówku jest już wpisany adres odbiorcy, jako temat wpisany jest temat listu, który otrzymałeś poprzedzony skrótem Re:, a w polu treści listu wpisany jest list, na który odpowiadasz, z tym, że każda linia poprzedzona jest znakiem ‘>\ Między linie listu otrzymanego możesz wstawiać własne odpowiedzi.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!