JAK PORUSZAĆ SIĘ PO STRONACH WWW

Jeżeli podczas przeglądania stron WWW chcesz zapisać zakładkę do danej stro­ny, nie musisz zapisywać jej adresu długopisem na karteczce, którą… i tak zgubisz. Kliknij przycisk Bookmarks i Add bookmark lub File bookmark i nazwę grupy zakładek, do której chcesz dodać daną zakładkę. Od tego momentu, aby wrócić do tej strony, wystarczy w dowolnym momencie kliknąć przycisk Bookmarks i zakładkę z nazwą strony lub grupę i zakładkę. Jak poruszać się po stronach WWW? Każda strona, a w każdym razie więk­szość, posiada odwołania do innych fragmentów tej strony, innych stron na tym samym serwerze, czy innych serwerów WWW. Jeżeli klikniesz takie odwołanie i wczyta się następna strona to do poprzedniej strony możesz wrócić wciskając strzałkę w lewo na pasku narzędzi.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!