Budowa schronu

Wraz z rozwojem broni trzeba było rozwinąć obiekty mające chronić nas przed rażeniem. Mogą być naziemne lub podziemne, ciężkie lub lekkie. Schron różni się w budowie w zależności od przeznaczenia. Mogą służyc jako stanowiska karabinów maszynowych, mogą funkcjonować jako siedziby oficerskie, jako magazyny, czy też po prostu aby ukryć ludzi. W każdym większym mieście możemy znaleźć taki obiekt, często jest to pozostałość po drugiej wojnie światowej, gdzie częste były bombardowania. Wraz z pojawieniem się bomb atomowych, przed schronami, czy też potocznie bunkrami pojawiły się nowe, potencjalne zadania. Po wybuchu teren mógł być skażony przez wiele lat, więc i schron winien posiadać duże zapasy żywności, wody pitnej, środków medycznych. Dużą część schronów przeciwlotniczych zamieniono właśnie na obiekty zdolne ocalić ludzi przed bombardowaniem atomowym. Najważniejszą aparaturą w takim schronie przeciwatomowym są filtry oczyszczające powietrze z drobin promieniotwórczych. Schron taki musi być wybudowany głęboko pod ziemią. Jeden z polskich schronów przeciwatomowych znajduje się w Szczecinie.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!