PO ZAINSTALOWANIU

Teraz kliknij Next, aby kontynuować instalację. Następne pytanie dotyczy położenia odwołań do programów wchodzących w skład programu w menu Start. Domyślnie jest to Netscape Communicator. Kliknij Next, dalej pojawi się okno z wybranymi opcjami instalacji. Jeżeli wszystko jest w porządku, kliknij Install, nato­miast jeżeli chcesz jeszcze coś zmienić, to kliknij Back — pozwoli to wrócić do poprzednich okien i wybrać odpowiednie opcje instalacji. Wciśnięcie Install rozpoczyna kopiowanie plików programu do wybranego katalogu.  Po zainstalowaniu plików pojawi się pytanie, czy chcesz przeczytać plik RE- ADME. Jeżeli klikniesz Yes, pojawi się okno Notatnika z zawartością tego pliku. Mo­żesz go zamknąć, wówczas pojawi się okno informujące, że instalacja zakończyła się poprawnie. Kliknij OK, aby zakończyć instalację programu.

Hej! Pracuje w jednej z dużych korporacji jako specjalistka od social mediów i public relations, dlatego dość sprawnie poruszam się w tym świecie, postanowiłam prowadzić tego bloga aby nieco przybliżyć wam świat mediów!