Tag Archives: tworzenie stron www – atrakcyjna cena

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Teraz trzeba odpowiadać na kolejne pytania programu instalacyjnego. W pierwszym oknie zapyta on o rozpoczęcie właściwej instalacji – kliknij Next, na­stępnie pojawi się pytanie o zaakceptowanie warunków licencji – wybierz Yes – oraz o typ instalacji. Najlepiej zostawić zaznaczone Typical – program