You are here: Home >Posts Tagged ‘Cavalier King Charles Spaniel

REAL AUDIO

Większość pozostałych opcji programu pocztowego i news pozostała bez zmian w porównaniu z wersją 4.0 – wszystko, co napisałem w poprzednim rozdziale, pozo­staje więc aktualne, aż do pojawienia się wersji 5.0. Real Audio jest usługą pozwalającą na słuchanie dźwięku w czasie rzeczywi­stym za pośrednictwem sieci. Dźwięk jest dla komputerów sprawą dość prostą, opra­cowano wiele metod skutecznej […]

Tags:

TWORZENIE NOWYCH WIADOMOŚCI

W linii ze znaczkiem To: wpisz adres osoby, do której chcesz wysłać list. Mo­żesz skorzystać z książki adresowej (ikona Address), za chwilę powiem jak wpisywać do niej adresy. List możesz wysłać jednocześnie do kilku osób, wpisując kolejno ich adresy, po każdym wciskając klawisz Enter. Następnie kliknij linię Subject i wpisz temat listu. Temat ten pojawi się […]

Tags: